Widget Image
LARGEST ONLINE SHOP
Cum sociis natoque penatibus et magnis part masa urient montes, nascetur ridiculus mus.
SIGN UP FOR WALKER
[contact-form-7 404 "Not Found"]
EKSPRESS LEVERING – HENT GRATIS HOS OSS ELLER FÅ VARENE LEVERT HJEM, PÅ JOBB ELLER TIL PICK-UP POINT FOR 99 KR

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Whitestory AS

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra www.whitestory.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. For å kunne handle på www.whitestory.no må du ha fylt 15 år.

1. Parter 
Selger er: Whitestory AS, Frognerveien 30C, 0263 Oslo, Norge, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr: 917 720 827, e-post adresse: hilde@whitetory.no, og blir i det følgende benevnt «Whitestory», «Whitestory & Friends», «vi» eller «oss». Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Bestillings- og avtaleprosess 
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nedenfor. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken/ utsolgte varer
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

Tilbud gjelder så lenge lageret rekker eller innenfor spesifisert tilbudsperiode.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

4. Priser og kjøp til adresser utenfor Norge (Europa)
Alle priser er inkludert merverdiavgift og oppgitt i norske kroner (NOK)

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Vi forbeholder oss retten til å forandre priser på produkter som er i kampanjer o.l. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget

Spesielt for kjøp til adresser utenfor Norge (Europa)
Norsk merverdiavgift (MVA) vil bli trukket fra kjøpssummen for produkter etter at en adresse utenfor Norge (i Europa) er lagt inn. Den endelige prisen du må betale for dine varer vil derfor være lavere enn prisen oppgitt i nettbutikken. Beløpet trukket fra vil tilsvare 20% av den oppgitte prisen inkludert MVA. For eksempel vil prisen på en vare som koster 1.999 NOK i nettbutikken, dermed bli redusert til 1.599 NOK før du betaler. Totalt utregnet pris vil komme bli regnet ut før du betaler. Skulle du gå tilbake til nettbutikken etter at en adresse utenfor Norge (i Europa) er oppgitt, eller tilsvarende opprette en bruker med en adresse utenfor Norge (i Europa), for så å handle i nettbutikken, vil priser være oppgitt ekskludert MVA. Alle priser oppgitt på frakt er ekskludert MVA allerede. Når varen din ankommer landet ditt vil gjeldende satser for avgifter (“moms”) og toll i landet ditt gjelde. Du må selv dekke disse og kan ikke kreve dette dekket av Whitestory AS. Dersom varen og frakt totalt kommer på under 1.500 SEK vil det ikke være toll inn i Sverige. Les mer om regler for Sverige her.

Whitestory AS har ikke kontroll over valutakurs brukt i transaksjon og kan heller ikke holdes ansvarlig dersom du mener denne er urimelig. Utgifter forbundet med MVA og toll i landet ditt vil ikke bli refundert av oss, skulle du ønske å returnere varene, men det kan være mulig i noen land og få igjen disse pengene. Dette gjøres mellom forbruker og lokale myndigheter.

5. Frakt

I Norge sender vi sender varene med Bring, enten for Hjemlevering (“På døren”) eller for “Hent varene selv” på postkontor eller Post i butikk (Klimanøytral servicepakke). Begge med sporing.

Hjemlevering (“På døren”): leveres hjem til deg mellom kl. 17 og 21 i byer og tettsteder og mellom kl. 8-17 andre steder. Dette er basert på ditt postnummer. Dersom du har lagt inn riktig telefonnummer og e-post adresse vil du bli varslet i god tid om forventet utleveringsdag via SMS eller e-post, i tillegg til nytt varsel når sendingen er lastet på bil for utkjøring samme kveld. Sjåføren ringer 30-60 minutter før ankomst. Du kan endre leveringsdag når pakken spores (gjelder ikke lokalpakker). Dersom sendingen ikke kan leveres, blir den sendt til ditt lokale hentested (postkontor eller Post i Butikk). Sendingen kan spores ved hjelp av sporingsnummeret.

“Hent varene selv” (Klimanøytral servicepakke): dersom du legger inn riktig mobilnummer blir du for informert når varen ankommer postkontoret / post-i-butikken du valgte å hente varen på.

Varer til utenfor Norge (i Europa) blir sendt med Bring PickUp Parcel, du vil bli varslet via SMS, e-post eller hentelapp i postkassen når varen din har ankommet leveringsstedet.

6. Betaling med kort

Ved bestilling kan du kun velge å betale med kort. For informasjon om tilbakebetaling, se under punkt 10 om angrerett.

7. Ekspedering av ordre/ Leveranse

Pakker vil bli sendt innen to virkedager. Frakt til Norge koster 99 NOK per pakke for “Hent varene selv” og 129 NOK for Hjemlevering. Utenfor Norge (i Europa) koster 199 NOK per pakke.

Har du ikke mottatt varsling om at pakken er levert til nærmeste postkontor, post-i-butikk eller annet pick-up point innen 10 virkedager (Norge) / 14 virkedager (utenfor Norge (i Europa)), ta kontakt med oss per epost: hilde@whitestory.no.

8. Personopplysninger
Whitestory AS er ansvarlig for de personopplysningene du som kunde gir til oss. Denne informasjonen blir brukt for å gi deg best mulig service og for å gi deg gode tilbud fra oss. Vi gir ikke opplysninger om deg videre til noen utenfor Whitestory. Personopplysningene vil kunne brukes så lenge du er aktiv kunde hos Whitestory. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet.  Les vår personvernerklæring her.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og GDPR sine krav. Som kunde hos Whitestory & Frineds nettbutikk, samtykker du til at dine personopplysninger, samt opplysninger om dine kjøp som gjøres hos oss, innhentes, lagres og behandles for å administrere kundeforholdet, optimalisere våre tilbud og forbedre vår kundeservice. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, kontaktinformasjon og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt. Vi vil behandle dine personopplysninger i en periode på inntil 24 måneder. Personopplysningene vil også kunne behandles som grunnlag for markeds- og kundeanalyser samt for kundetilpassede medlemstilbud som er satt sammen av dine personalia og kjøpshistorikk. Opplysningen overføres ikke til noen tredjepart uten ditt samtykke.

Som medlem har du rett til å få vederlagsfri informasjon fra Whitestory om hvilke personopplysninger som behandles av Whitestory, samt få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til ovennevnte behandling da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov.

Som kunde hos Whitestory & Friends nettbutikk, samtykker du til at vi kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, sende deg nyhetsmail og markedsføring for tilbud, tjenester og varer. De som ikke ønsker å motta adressert reklame og tilbud, eller kan når som helst kontakte Whitestory & Friends og kreve at denne markedsføringen stanser.

Henvendelser om dine personopplysninger kan rettes til via til hilde@whitestory.no.

9. Reklamasjon
Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om Forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). Ved eventuelle tvister følger whitestory.no Forbrukertvistutvalgets avgjørelser.

For informasjon om tilbakebetaling og retur av varer, se punkt 10 om angrerett. 

10. Angrerett
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper ut 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre hele kjøpsumen.

Returkostnaden må forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter, at varen returneres i samme stand som ved mottakelsen, dvs. i original og uskadet emballasje og i ubrukt stand. Whitestory & Friends vil kunne kreve kompensasjon for verdiforringelsen dersom forbrukeren bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover normal og nødvendig undersøkelse.

Ved retur fra varer mottatt utenfor Norge

Kostnader for forbruker forbundet med toll og MVA i forbrukers mottaker land vil ikke bli dekket av Whitestory. Det vil derimot i de fleste land være mulig å få igjen dette beløpet av lokale myndigheter, for eksempel i Sverige er dette mulig. Mer informasjon om dette finner du her på Tullverket sin nettisde.  Trykk på lenken “Jag ska returnera en vara”. Whitestory sender deg nødvendig dokumentasjon så snart vi har mottatt varen i retur og sjekket at varen er i god stand. Det vises forøvrig til punkt 4.

Tilbakebetaling ved angrerett og reklamasjon 

Tilbakebetaling fra Whitestory skjer innen 14 dager etter at varen(e) er mottatt i retur. Det tar 5-10 dager fra Whitestory refunderer et beløp, til pengene er tilbake på kontoen brukt til kjøpet. 

Retur av varer 

Ved retur av varer i forbindelse med reklamasjoner og angrerett, sendes varene til:

Whitestory AS
Eckersbergs gate 4
0266 Oslo
Norge

Eventuell ekstrakostnad som følge av at vare(ne) er returnert til feil adresse eller på en måte som ikke samsvarer med regler for tilbakebetaling og reklamasjon vil bli belastet deg. Belastning av deg kan forekomme ved at beløp refundert blir redusert med ekstrakostnad påløpt.

Har du spørsmål om angrerett eller reklamasjon, kontakt oss per epost: hilde@whitestory.no

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom du ikke henter varen du har bestilt, og ikke gir oss beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten, vil du bli belastet med et gebyr på 498 NOK (i Norge) / 1499 NOK utenfor Norge (i Europa) for uavhentete pakker. Belastning av deg kan forekomme ved at beløp refundert blir redusert med ekstrakostnad påløpt, eller på andre måter.

11. Feil bruk av våre produkter
Vi tar ikke ansvar for feil bruk av våre produkter, da riktig bruk normalt ikke medfører helsefare. Varene må ikke utsettes for ekstrem varme eller flammer, og må vaskes/renses som anbefalt på www.whitestory.no. Dersom produkt(er) vaskes/renses på noen annen måte enn anbefalt eller dersom det ikke er noen anbefaling, kan vi ikke holdes ansvarlig for følgende av annen/feilaktig vaske/rensemetode.